NUR KUNDAK İÇİNDE

Seyreyleyip yandım mah cemâline
Nur kundak içinde yatar Muhammed.
Kokuları benzer cennet gülüne
Nur kundak içinde yatar Muhammed.
Canımın cananısın Ya Muhammed

Kevser dudakların bilmem ne söyler
Hulûsi kalp ile Hakk’ı zikreyler
Daha tıfıl iken ümmetin diler
Nur kundak içinde yatar Muhammed.
Canımın cananısın Ya Muhammed

Bildim odur iki cihan serveri
Allah’ın habîbi, son peygamberi
Odur yerin göğün şemsi-kameri
Nur kundak içinde yatar Muhammed.
Canımın cananısın Ya Muhammed

Her iki cihanın şefaat kâni
Güzellikte geçmiş Yusuf Kenani
Enbiyalar, evliyalar sultanı
Nur kundak içinde yatar Muhammed.
Canımın cananısın Ya Muhammed

Fehmî der ki canda cananımız var
Peygamberi âhir zamanımız var
Yürekler derdine dermanımız var
Nur kundak içinde yatar Muhammed.
Canımın cananısın Ya Muhammed

Arapgir’li Halk Şairi
FEHMÎ GÜR
(1914-07.03.1982)
Hayatı: Arapgir’li Halk Şairi Fehmî Gür Kimdir?