RASÛLÎ MÜÇTEBÂ NESLİ

Rasûlî Müçtebâ nesli
Rufâî Seyyid Ahmed’dir.
Aliyyel Mürtezâ sulbi
RufâiSeyyid Ahmed’dir.

Alîm Allah, Azîm Allah
Ebul Âlemeyn şey’enlillah

Rızâ bâbın gözet Pîrin
Hakikat kıl hemen seyrin
Senin işte destigîrin
Rufâi Seyyid Ahmed’dir.

Alîm Allah, Azîm Allah
Ebul Âlemeyn şey’enlillah


Bir cevap yazın