RASÛLÎ MÜÇTEBÂ NESLİ

Rasûlî Müçtebâ nesli
Rufâî Seyyid Ahmed’dir.
Aliyyel Mürtezâ sulbi
RufâiSeyyid Ahmed’dir.

Alîm Allah

buy kamagra

, Azîm Allah
Ebul Âlemeyn şey’enlillah

Rızâ bâbın gözet Pîrin
Hakikat kıl hemen seyrin
Senin işte destigîrin
Rufâi Seyyid Ahmed’dir.

Alîm Allah, Azîm Allah
Ebul Âlemeyn şey’enlillah


Bir cevap yazın