RASÛLÎ MÜÇTEBÂ NESLİ

Rasûlî Müçtebâ nesli
Rufâî Seyyid Ahmed’dir.
Aliyyel Mürtezâ sulbi
Rufâi Seyyid Ahmed’dir.

Alîm Allah, Azîm Allah
Ebul Âlemeyn şey’enlillah

Muhammed’le, Ali, Zehra
Hüseyin’le Hasan âsâ
Eden atşânını iskâ
Rufâi Seyyid Ahmed’dir.

Alîm Allah, Azîm Allah
Ebul Âlemeyn şey’enlillah

İmâman dude-i misli
Gözetirlerhemen vaslı
Hakikât râhının aslı
Rufâi Seyyid Ahmed’dir.

Alîm Allah, Azîm Allah
Ebul Âlemeyn şey’enlillah

Şerîat bâbıdır; ol
Tarikât marifetten gel
Hakikat pîrimizdir gel
Rufâi Seyyid Ahmed’dir.

Alîm Allah, Azîm Allah
Ebul Âlemeyn şey’enlillah

Rızâ bâbın gözet Pîrin
Hakikat kıl hemen seyrin
Senin işte destigîrin
Rufâi Seyyid Ahmed’dir.

Alîm Allah, Azîm Allah
Ebul Âlemeyn şey’enlillah