RASÛLÎ MÜÇTEBÂ NESLİ

Rasûlî Müçtebâ nesli Rufâî Seyyid Ahmed’dir. Aliyyel Mürtezâ sulbi RufâiSeyyid Ahmed’dir. Alîm Allah, Azîm Allah Ebul Âlemeyn şey’enlillah Muhammed’le, Ali, Zehra Hüseyin’le Hasan âsâ Eden atşânını iskâ Rufâi Seyyid Ahmed’dir. Alîm Allah, Azîm Allah Ebul Âlemeyn şey’enlillah İmâman dude-i misli Gözetirlerhemen vaslı Hakikât râhının aslı Rufâi Seyyid Ahmed’dir. Alîm Allah, Azîm Allah Ebul Âlemeyn şey’enlillah Şerîat bâbıdır; ol Tarikât marifetten gel Hakikat pîrimizdir gel Rufâi Seyyid Ahmed’dir. Alîm Allah, Azîm Allah Ebul Âlemeyn şey’enlillah Rızâ bâbın gözet Pîrin Hakikat kıl hemen seyrin Senin işte destigîrin Rufâi Seyyid Ahmed’dir. Alîm Allah, Azîm Allah Ebul Âlemeyn şey’enlillah

Check Also

GİDER HAKK’A RUFÂİLER

Rufâi’nin misli yokturHer dem kerâmeti çokturDâima sözleri Hakk’tırGider Hakk’a RufâilerPîrimiz Ravza’ya vardıEl bağlayu divan durduResulallâh …