Rifâî Seyyid Ahmed’dir Figanım

Rifâî Seyyid Ahmed’dir figanım
Nasıl onsuz geçer bir dem zamanım

Mürüvvet yâ Rifâî, sen emânım
Hemân aşkın benim dînim imânım

Garibim ben, cüdâ düştüm vatandan
Eğer sensiz ise geçtim cihandan

Ümîdim, intizârım sen, bu candan
Ayırma Ken’an’ı senden, Cenân’dan

Allah Allah illallah, Muhammed Resûlullah
Seyyid Ahmede ’r-Rifâî hak veliyyullah

İlahi Notası: