Şem’a Yanan Pervâneler

Şem’a yanan pervâneler,
Gelsin beraber yanalım
Aşka düşen divâneler,
Gelsin beraber yanalım

Yanmaktır bizim kârımız,
Mahveyleriz hep varımız
Âşıklardır yarânımız
Gelsin beraber yanalım

Gel şeyhzadem gel sen de yan,
Yaş yerine dökelim kan
Hak cemâlin isteyen can,
Gelsin beraber yanalım

Tariklerin kıtmiriyem
Alim değil ben ümmiyem
Sadık fakir Harputiyem
Gelin beraber yanalım