Şem’a Yanan Pervâneler

Şem’a yanan pervâneler,
Gelsin beraber yanalım
Aşka düşen divâneler,
Gelsin beraber yanalım

Yanmaktır bizim kârımız,
Mahveyleriz hep varımız
Âşıklardır yarânımız
Gelsin beraber yanalım

Gel şeyhzadem gel sen de yan,
Yaş yerine dökelim kan
Hak cemâlin isteyen can,
Gelsin beraber yanalım

Varın sorun şu bülbüle,
Neden âşık olmuş güle
Anın için düşmüş dile,
Gelsin beraber yanalım

Gel şeyhzadem gel sen de yan,
Yaş yerine dökelim kan
Hak cemâlin isteyen can,
Gelsin beraber yanalım

Tariklerin kıtmiriyem
Alim değil ben ümmiyem
Sadık fakir Harputiyem
Gelin beraber yanalım

Âşık olan yanar ağlar
Mevlâm diye döner ağlar
Derviş dünya malı neyler
Gelsin beraber yanalım

Dr. ALİ KEMÂL BELVİRANLI
1923 – 14.09.2003 KONYA