SEYYİD MUHAMMED B. ABDURRAHİM TANTAVÎ

Tantâvî hakkında elde edebildiğimiz bilgiler oldukça dar bir alandan ibarettir. Şeyh Ebubekir Efendi’nin yaşadığı yüzyılı dikkate aldığımızda Tantâvî’nin XIX.yüzyılın sonlarında yaşamış şeyh efendi olduğunu anlıyoruz. Tantâvî hakkında elimize geçen en somut bilgi Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî Hazretleri’nin halifelerinden olduğuna dairdir. İlgili bilgi şöyle aktarılmaktadır:

“Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî Hazretleri 1877 yılında ikinci bir hac yolculuğu yapmıştır. Hicaz’dan sonra Mısır’a gidip orada üç yıl kalmış; Tanta ve Kahire’de Nâsırıyye, Câmiu’l-ezher ve Seyyidina Hüseyin Camilerinde Râmûz okutmuş, hatta orada kaldığı süre içerinde Râmûz’u yedi defa hatmettirmiştir. Gümüşhânevî burada, Mısır Müftüsü Muhammed b. Sâlim Tamûm el-Menûfî, Şeyh Cevdet, Seyyid Muhammed b. Abdurrahim et-Tantâvî, Şeyh Mustafa b. Yusuf es-Sa’di ve Şeyh Rahmetullah el-Hindî’ye tarikat hilâfeti vermiştir. Nitekim Tanta şehrinde hâlâ faal bir Gümüşhânevî dergâhının bulunduğu rivayet olunmaktadır. (Prof. Dr. İrfan Gündüz/Gümüşhânevî Sempozyum Bildirileri)

Şeyh Ebubekir Sıddık Efendi hakkında kullanılan 1888 tarihli Şeriyye Sicilindeki “Hacı” ifadesinden dolayı onun 1888 yılından önce hac yolculuğuna çıktığı anlaşılmaktadır. Ahmed Ziyaüddin’in de hac yolculuğu 1880’de tamamladığını ve Tanta’daki dergâhın bu tarihlerde aktiflik kazandığı bilindiğine göre Şeyh Ebubekir Sıddık Efendi ile Şeyh Tantavî’nin 1880’li yıllarda tanıştığı anlaşılmaktadır. Şeyh Ebubekir Sıddık Efendi’nin yedi yıl süren hac yolcuğu da bu sırada gerçekleşmiştir. Bu doğrultuda Şeyh Ebubekir Sıddık Efendi’nin Tanta’da konakladığı ve Şeyh Tantâvî ile karşılaştığı yer olarak bahsedilen “Tantâvî Dergâhı” ise Gümüşhânevî Hazretleri’nin çabalarıyla kurulduğu aktarılan dergâhtır.