Sultânü’l evliyâ Ahmed-er-Rufâî

Sultânü’l evliyâ Ahmed-er-Rufâî
Vârisü’l enbiyâ Ahmed-er-Rufâî

Sıdk ile ol bende ağla seherlerde
Yetişir her yerde Ahmed-er-Rufâî

Sultânü’l evliyâ Ahmed-er-Rufâî
Vârisü’l enbiyâ Ahmed-er-Rufâî

Günâhkâr kullarız acı hâlimize
Himmet et sen bize Ahmed-er-Rufâî

Sultânü’l evliyâ Ahmed-er-Rufâî
Vârisü’l enbiyâ Ahmed-er-Rufâî

Mezhebimdir benim meşrebimdir benim
Sultânımdır benim Ahmed-er-Rufâî

Sultânü’l evliyâ Ahmed-er-Rufâî
Vârisü’l enbiyâ Ahmed-er-Rufâî