TÂC MARİFET TÂCIDIR


Tâc marifet tâcıdır
Sanma gayrı tâc ola,
Taklit ile yok olan
Hakikatte ac ola.

Düşe düşüp aldanma
Kendin hayrete salma
Haktan gayri ne vardır
Tabire muhtaç ola.

Bir ağaçtır bu âlem
Meyvesi olmuş Âdem
Maksut olan meyvedir
Sanma ki ağaç ola.

Bu Âdem meyvesinin,
Çekirdeği özündür.
Sonsuz bu Âdem – âlem.
Bir anda tarac ola.

Bu sözlerin özeti,
Kişi, kendin bilmektir.
Kendi kendin bilene
Hakikat mirâc ola.

Hak denilen özündür.
Özündeki sözündür.
Gaybî özün bilene
Rübubiyet tâc ola.

GAYBÎ
XVII.yy. Kütahya