Tag Archives: Amenna söyledik

Âmennâ Söyledik İkrâr Eyledik

Âmennâ söyledik ikrâr eyledik Erenler bezminde “lâ şek”cesine Bâğ-ı ma’rifetde yetiştik bittik Bûy aldık bir gülden çiçekcesine Gel gönül ârif ol haddini bil sen Semî’dir Basîr’dir etme şek gümân “El hakku ezhârun mine’ş şems” iken Sofu inâd eder eşşekcesine Söylesem kelâmım gelmez takrîre Nutk-i derûnumuz sığmaz tefsîre Îmân ettik ikrâr …

Devamını oku