Tag Archives: essubhu

Es-subhu bedâ min tal’atihî

Es-subhu bedâ min tal’atihî Ve’l-leylü decâ min vefratihî Sabah, nûrunu O’nun çehresinden almışdır, gece de karanlığını O’nun siyah saçlarından almışdır. Fâka’r-rusulâ fadlen ve ‘ulâ Ehde’s-sübülâ li delâletihî O, fazîlet ve ulviyyet bakımından bütün resûllerden üstündür. Hidâyet yolunda en mükemmel rehber de O’dur. Kenzü’l keremi mevle’n-ni’ami Hâdi’l-ümemi li şerî’atihî O, cömertliğin …

Devamını oku