Tag Archives: Muhyiddin Üftâde

HAKKA ÂŞIK OLANLAR

Hakka âşık olanlar, Zikrullahtan kaçar mı, Ârif olan cevherin Boş yerlere saçar mı? Gelsin marifet alan Yoktur sözümde yalan, Emmareye kul olan, Hayrı şerri seçer mi? Gerçek sözüm yarenler Gördüm demez görenler Keramete erenler Gizli sırlar açar mı? Sen bir koğuk selvisin, Hemen şöyle durursun, Sen bir palaz yavrusun, Kuş …

Devamını oku