Taşdı Rahmet Deryâsı

Taşdı rahmet deryâsı
Gark oldu cümle âsî
Dört kitâbın ma’nâsı
Lâ ilâhe illallah

Budur ma’nânın hâsı
Siler kalbinden pâsı
İsm-i a’zam duâsı
Lâ ilâhe illallah

Gönül burcundan doğar
Âleme rahmet yağar
Hakk’ın birliğin öğer
Lâ ilâhe illallah

Kitaplarda yazılıdır
Gönüllerde gizlidir
Söylenecek söz budur
Lâ ilâhe illallah

Cennetden çıkdı Âdem
Dünyâya basdı kadem
Bunu der idi müdâm
Lâ ilâhe illallah

Erenlerin burağı
Yakın eder ırağı
Arşın kürsün direği
Lâ ilâhe illallah

Gönüllere yol eyler
Dâğı taşı kül eyler
Sultânları kul eyler
Lâ ilâhe illallah

Yûnus da bunu dedi
Yanar yürek aşk oldu
Mevlâ’nın güzel adı
Lâ ilâhe illallah

Defter-i Uşşak – https://defter-i-ussak.blogspot.com/2016/07/tasd-rahmet-deryas.html

Hicazkar İlahi Notası:

Rast İlahi Notası: