Vakt-i Seher’de Açıla Perde

Vakt-i seherde
Açıla perde
Düştüğüm yerde
Dermân sendendir
İhsân sendendir

Düşmüşem kaldır
Minnetim oldur
Ağladım güldür
Dermân sendendir
İhsân sendendir

Benem bî-çâre
Kaldım âvâre
Yürek pür-yâre
Dermân sendendir
İhsân sendendir

Nefs-i zâlimi
Gözle hâlimi
Sundum elimi
Dermân sendendir
İhsân sendendir

Dervîş Himmet’e
Çâre vuslata
Derd-i firkate
Dermân sendendir
İhsân sendendir