Vakt-i Seher’de Açıla Perde

Vakt-i seherde
Açıla perde
Düştüğüm yerde
Dermân sendendir
İhsân sendendir

Düşmüşem kaldır
Minnetim oldur
Ağladım güldür
Dermân sendendir
İhsân sendendir

Benem bî-çâre
Kaldım âvâre
Yürek pür-yâre
Dermân sendendir
İhsân sendendir

Nefs-i zâlimi
Gözle hâlimi
Sundum elimi
Dermân sendendir
İhsân sendendir

Dervîş Himmet’e
Çâre vuslata
Derd-i firkate
Dermân sendendir
İhsân sendendir

 

 

 

Check Also

Bizi Kınamayın

Bizi kınamayın Hakk’ı sevenler Küllü boş değildir aşka düşenler Aşka düşenlerin gözü yaşlıdır Aşk ateşiyle …