Yeşil Alem İle

Uyurken seyrimde kalkdım ağlayu
Hakk’ın dîvânına elim bağlayu
Şeyhime varsam ağlayu ağlayu
Yeşil alem ile gelir Muhammed
Allahümme salli alâ Muhammed

Yeşildir sancağı nûrdan alemi
Delîlsiz varılmaz yollar harâmî
Delîlim Kur’ân’dır Hakk’ın kelâmı
Yeşil alem ile gelir Muhammed
Allahümme salli alâ Muhammed

Sancağın aldı da arşa yürüdü
Muhammed’in nûru arşı bürüdü
Yüreğimde yağ kalmadı eridi
Yeşil alem ile gelir Muhammed
Allahümme salli alâ Muhammed

Hurmadan nalini var ayağında
Tâze güller açmış al yanağında
Resûl’ü Allahım göster düşümde
Yeşil alem ile gelir Muhammed
Allahümme salli alâ Muhammed

Yunus Emre der ki dünyâ yalandır
Güvenme mâline mâlin talandır
Seherde âşıka uyku haramdır
Yeşil alem ile gelir Muhammed
Allahümme salli alâ Muhammed