YIKMA GÖNLÜN KİMSENİN

YIKMA GÖNLÜN KİMSENİN

Dil, penâhı Kibriya’dır.
Yıkma gönlün kimsenin.
Genc-i esrârı Hüdâ’dır.
Yıkma gönlün kimsenin.

Zâtı kudretle yapılmış.
Sun’i mevlâdır gönül.
Mülkü-Hak, darül bekadır.
Yıkma gönlün kimsenin.

Kalbi mümin, beyti Rahman
Hacı-ekber andadır.
Secdegâhı Mustafa’dır.
Yıkma gönlün kimsenin.

Hak, Resûlü’ne buyurmuş;
Arşı Rahman’dır gönül.
Sidretül Münteha’dır
Yıkma gönlün kimsenin.

Ey Nesimi kendi vahdet
Hanesidir bu gönül
Cilvegâhı evliyâdır.
Yıkma gönlün kimsenin.

SEYYİD NESİMÎ
1369 – 1418 Halep