Yüzün Nuru Hüdadır Ya Muhammed

Yüzün nuru hüdadır yâ Muhammed,
Sana canlar fedadıryâ Muhammed.

Ebubekir’i görenler olur aşık,
Ömer zahir hüdadır yâ Muhammed.

Bu resm ile okur Kur-ân’ı Osman,
İlim kân-ı hayâdır yâ Muhammed

Kudret katar eden küffâra gazâ
Aliyye’l Mürtezâ’dır yâ Muhammed

Nesîmî ümmetin eyle şefâat
Kapında bir Gedâ’dır yâ Muhammed