A Sultanım Sen Var İken

Allah Allah Huve Rabbüna Rahmani
İrham bi fazli şeyhina Rufai/Geylani
Ya Hayy Ya Hayy Ya Hayy Ya Hayy

A sultanım sen var iken
Ya ben kime yalvarayım ya Hu

İsmin Gani Settar iken
Ya ben kime yalvarayım ya Hu

Yunusu bihuş eyleyen
Ya ben kime yalvarayım ya Hu

İlahi Notası: