A Sultanım Sen Var İken

Allah Allah Huve Rabbüna Rahmani
İrham bi fazli şeyhina Rufai/Geylani
Ya Hayy Ya Hayy Ya Hayy Ya Hayy

A sultanım sen var iken
Ya ben kime yalvarayım ya Hu

İsmin Gani Settar iken
Ya ben kime yalvarayım ya Hu

Yunus-u bihuş eyleyen
Ya ben kime yalvarayım ya Hu

İlahi Notası: