İrfan Eğitim ve Kültür Vakfı Gayemiz

Vakıf, İslâm medeniyetinin en köklü sosyal yardım müessesesidir. İslâm’ın insanlığa kazandırdığı en güzel sosyal dayanışma kurumudur. Müslümanlar, 1400 yılı aşkın bir zamandan beri vakıf yolu ile yardımlaşmada, hayırda birbirleri ile âdeta yarış etmektedirler. Vakıflar; ihtiyaç sahipleri için bir aşhanedir, yurttur, barınaktır. Hastaya ilaç, öğrenciye burs, kimsesize ata, öksüze babadır.

Vakıfların başlıca kuruluş nedeni sadece Allah’ın rızasına nâil olma ve O’na yakınlaşma niyetidir. Kısaca, dünyada hayırla yâd edilme, âhirette Hak Teâlâ’ya yakın olmak arzusudur. Müslümanlar, kurmuş oldukları bütün bu hayır müesseseleri ile sadece Yüce Mevlâ’nın rızasını hedeflemiş, insanların kurtuluşu için çalışmayı ve muhtaçların ihtiyaçlarını azaltmayı kutsal bir vazife bilmişlerdir.

İRFAN VAKFI olarak gayemiz; kaybolmaya yüztutmuş değerlerimize sahip çıkmak; toplumda gittikçe artan bencillik, çıkarcılık, hilekârlık yerine sevgi, şefkât, paylaşma erdemleri ile diğergamlık, ihsân ve îsarı inşâ etmektir.

Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi’nin;

Başta devlet, dilde himmet, elde fırsat var iken,
Tut elinden düşmüşlerin sana saadet yâr iken,
Kimseye bâki değildir mülk-ü devlet, sîm ü zer,
Bir harab olmuş gönlü tamir etmektir hüner!..

dizelerinde ifade ettiği gibi bir kırık gönlü onarmak, yüzlerde tatlı bir tebessüm bırakmak… Ailesine mûti, milli ve manevî değerlerle mücehhez; tüm insanlığa yararlı İslâma hâdim bir gençlik yetiştirmek en büyük idealimiz… Özelde ise; ehli sünnet çerçevesinde İslâm tasavvuf hayatına hizmet etmek için karınca misâli çıktık yola…

Hasbî düşünce ve hâlis niyetlerle, ancak kısıtlı imkanlarımızla kurduğumuz Vakfımız, inşallah hamiyetperver insanların destekleriyle ilim – irfan hayatımıza hizmet edecek, vakıflar zincirine bir halka olacaktır.

Mevlâ-yı Zülcelâl (c.c.) bizlere “vakıf insan” olmayı nasip eylesin!.. Hakk’a hizmet eden tüm vakıfları ve Vakfımızı kâim ve dâim eylesin!..