BAHADDİN GAZİ HAZRETLERİ

Derleyen: Şahin KARATAŞ

 

Her yörenin bir manevi büyüğü vardır. O yöre insanının, toprağın üstündeki gönül

sultanlarına olduğu gibi, toprağın altındaki bu mümtaz HAK dostlarına da sahip çıkması bir

vecibedir. Yakın çevremizde Kastamonu’da Şeyh Şaban-ı Velî, Çerkeş’te Pirî Sânî,

Atkaracalar’da Hoşlamlar, Gerede’de Ramazan Efendi, Bolu’da Hayreddin Tokadî,

Bartın’da Ebu’d-Derdâ, Safranbolu’da Ergüllü Baba bildiğimiz ziyaret yerleridir.

Bu manada Karabük’ümüzün manevi kurucusu Horasan evliyalarından Bahaddin

Gazi Hazretleridir. Bahaddin Gazi, yaklaşık 300 yıl kadar önce yöremize Horasan’dan gelmiş

bir veli, bir mürşid-i kamil, bir Alp Eren’dir. 13 haneli bir köy olan şimdiki Karabük

Mahallesi’ne yerleşip, köyde çobanlık yapmaya başlamıştır. Allah dostlarının üzerinde

evliyalık hırkası yoktur. Zahiren bakıldığında herkes gibi bir insandır. Ancak bütün HAK

dostları gibi, Bahaddin Gazi Hazretleri de hem gönül imarı, hem yörenin imarı için büyük

uğraş vermişlerdir.

Karabük Köyüne yaptırdığı cami ile Kayabaşı Köprüsü O’nun tanınmasını ve şöhrete

ulaşmasını sağlamıştır. Şöyle ki Bahaddin Gazi Hazretleri cami yapımından sonra Kayabaşı

ile Karabük arasında bir bağlantı kurabilmek için şimdiki Kayabaşı Köprüsü’nün üst tarafında

bir köprü yapmaya karar verir. Köylüler de kendisine yardımcı olurlar. Bu Allah dostu bu

köprü yapımında mimardır, taş ustasıdır, demircidir, marangozdur ve de nakliyecidir. Yaptığı

köprünün ayakları taştan olup, Horasan Harcı ile bağlanmış, köprü hâlen sapasağlam

durmaktadır. Köprünün kerestelerini Dövme Demirle tutturmuştur.

En fazla dikkat çeken olay ise gerekli ağaç ve keresteleri Allah’ın ona lutfettiği

kerâmetle ormandaki geyiklere taşıtmasıdır. Bahaddin Gazi’nin bu işleri nasıl yaptığını merak

eden köylüler, ormandan gelirken gece önünü beklerler ve keresteleri geyiklerle çektiğini

görünce velî olduğunu anlayıp tutum ve davranışlarını değiştirerek, artık ona bir çoban gibi

davranmamışlar, bir Allah dostuna yapılması gerekli hürmeti göstermişlerdir.

Bahaddin Gazi Hazretleri ise. Velilik sırrı herkes tarafından öğrenilip halkın ilgi ve

teveccühü artınca, âhirete hicret etmeyi arzu etmiştir. Vefatından birkaç gün önce ailesine

“Eğer 3 gün içinde eve dönmez isem, danamı peşime salıverin, o beni bulur!” diye

vasiyet ederek evden ayrılır.

Nihayet Karabük’e 28 km uzaklıktaki Dede Yaylası mevkiine kadar gider ve ruhunu

Rabb’ına teslim ederek bu fâni âleme vedâ eder. Türbesi burada olup, ziyârete açıktır. Ruhu

şad olsun. Mevlâ şefâatine nail eylesin…

“Elâ inne evliyâAllahi lâ havfün aleyhim ve lâ hüm yahzenûn” Yûnus sûresi, 62.

(Onlar Allah’ın velî kullarıdır ki, Onlar için ne bir korku, ne bir hüzün vardır.)

Bu mubârek zatın ismini sonsuza dek yaşatmak üzere O’nun adına bir vakıf

kurulmuştur. İnşaallah hayırlı hizmetlere vesile olacaktır.