Arzu-hâl İçin Sultana Geldim

Arzu-hâl için sultana geldim
Sâilem, lütfu ihsana geldim.

Derdi firaka derman aradım
Ben ol tabibe dermana geldim.

Can kulağıyla hüsnünü duyup
Şem-i cemâle pervane geldim.

Aşkına oldum anın giriftâr
Kalmadı aklım divane geldim.

Âmâde olmuş çün hamri safi
Nûş eyleyûben mestane geldim.

Bağladı aşkı, zühdü takvamı
İlmi amelden, bîgâne geldim.

Hükmünü icrâ etti aşk bende
Yanmağa nâri sûzâne geldim.

Mahvi fenâda buldum safâyı
Yoklukla râhi merdâna geldim.

Bildim ki varlık, perdedir Hakk’a
Ref edüp anı, cânâne geldim.

Eyledi tevhid hoş beni irşad
Bir katre iken ummâna geldim.

Der ki Kuddusi, elhamdülillah
Kaçtım sivâdan Yezdân’a geldim.