Bize Dervişler Geldi

İşidin ey yarenler eve dervişler geldi
Can şükrane verelim eve dervişler geldi
Can dervişler hu dediler bize safa verdiler
Dervişler hu dediler bize safa verdiler

Pirim balın ilinden şeker damlar dilinden
Şeyh bahçesi yolundan eve dervişler geldi
Dost bahçesi yolundan eve dervişler geldi
Hu dervişler hu dediler bize safa verdiler
Dervişler hu dediler bize safa verdiler

Dervişler gözü sulu görenler olur deli
Batını arştan ulu eve dervişler geldi
Yar dervişler hu dediler bize safa verdiler
Dervişler hu dediler bize safa verdiler

Yunus kulun ömürsüz kimsesi yok yalınız
Feda olsun canımız eve dervişler geldi
Gül dervişler hu dediler bize safa verdiler
Dervişler hu dediler bize safa verdiler

Rast İlahi Notası: