Genel

ESMA HATUN CAMİİ’NDE ZİKRULLAH VE İLAHİ RESİTALİ

Kadir Gecesi münasebetiyle Vakıf Genel Merkezimizde iftar ikramı yapılacaktır. Bağcılar Esma Hatun Camii’nde teravih namazını müteakiben Vakfımızın oluşturduğu İRFAN İLAHİ VE SEMÂ GURUBU tarafından zikrullah eşliğinde Türk Tasavvuf Musukîsinden muhtelif eserler seslendirilecektir.

Read More »

Dostlarla Geleneksel İftar Yemeği’nde Buluştuk

İrfan Eğitim ve Kültür Vakfı olarak her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz İftar Yemeği programında vakıf dostlarımız ve bursiyerlerimizle Bağcılar Sancaktepe Kültür Merkezi’nde buluştuk. Program İrfan İlahi Grubu’nun Türk Tasavvuf Musîkî eserlerini seslendirmesi ve aşr-ı şerif okunmasıyla başlarken, İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Şahin Karataş’ın selamlama konuşmalarını yaparak vakfımız çalışmalarını sundu. Vakfımız bağışçıları da bu programda unutulmayıp kendilerine desteklerinden dolayı plaket …

Read More »

Seyyid Ahmed er-Rufai’den Hikmetli Sözler

Her türlü hamd ü senâ âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Allah’ın salât ve selâmı, efendimiz Muhammed aleyhisselâma, O’nun soyuna ve bütün ashâbına olsun. Yine Allah’ın selâmeti bizim ve Allah’ın salih kullarının üzerine olsun. Naçiz kul Ahmedcik’den, kardeşiniz, muhteşem Şeyh Abüssemî Hâşimî’ye: Allah; bizim, onun ve bütün Müslümanların yardımcısı olsun. Âmin!.. Ey kardeşim! Sana, Allah’tan korkmayı ve Resûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem’in …

Read More »

Tasavvuf Vaktidir [Ramazan Bayramı]

(Dünyanın fânî nîmetleri elinden alınacak) âhiret yolcusuna, Rabbinin adını zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnız O’na yönel! [Müzzemmil, 8] Harâb oldu gönül yâ Rab, evindir ânı tamir et… Tüketti sanma hezâran, hikâyet-i aşkı O kıssadan dahi söylenmedik neler kaldı hezâran: bülbüller Madem “Cân yine bülbül oldu” mihmânı olduğumuz dem bu dem ve fırsat elde iken hediyemizi ikram ile başlayalım …

Read More »

Takva Bâbı – Kuşeyrî Risalesi

Yüce Allah: “Şüphe yok ki, Allah katında sevabı en çok ve derecesi en yüksek olanınız, en fazla çekineninizdir” buyurmuştur. Ebû Sa’îd el -Hudrî demiş ki: “ bir adam Peygamber’e (s.a.s) geldi ve: “Ey Allah’ın elçisi! Bana nasihatte bulun” dedi. Peygamber de: “Daima takva ile ol: çünkü takva her iyiliği kendinde toplamıştır. Nefsinle cihadda bulun, çünkü cihâd, Müslümanın tezkiyesidir. Allah’ın zikri …

Read More »

Âriflerin İlâhî Huzurdaki Edepleri

Bütün edepler Resûlullah Efendimiz’den (s.a.v) alınıp öğrenilir. Çünkü O, zahirî ve batınî bütün edeplerin kaynağıdır. Allahu Teâlâ, O’nun Mi’rac’da ilâhî huzurdaki güzel edebini şu âyetiyle haber vermektedir: “(Huzurumuzda) onun gözü (başka şeylere) kaymadı, haddi de aşmadı.” (en-Necm 53/17) Bu, sadece Resûlullah Efendimize (s.a.v) nasip edilmiş çok ince bir edeptir. Bu âyetle Allahu Teâlâ Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) mübarek kalbinin (Hakk’a) yönelme …

Read More »

Ramazanda İhya Olmak

Ramazanla birlikte içine bereket, feyiz, kültür, gelenek… kelimelerinin bolca serpiştirildiği yazılar da artıyor haliyle. Bu da Ramazanın bereketindendir diyerek biz de bu kervana katılalım katılmasına da, dikkat etmemiz gereken hususlar da var. Özellikle son yıllarda “Ramazan etkinlikleri” adı altında hızla artan faaliyetlerde olsun, yazılı ve görsel medyanın takdim tarzında olsun Ramazan, büyük ölçüde “kültürel bir olgu”ya indirgenmiş durumda. Hayatımızdaki en …

Read More »

Dervişin Vakitle İmtihanı

“Arifler, tasavvuf zamanın ilmini bilmektir” derler buyuran Prof. Dr. Mahmud Erol KILIÇ hocamızdan sufi fikriyatındaki çok katmanlı zaman algısını; İbnü’l Vakt (Zamanın evladı) ve Ebu’l vakt (Zamanın babası/sahibi) mertebelerinin açılımını, “dem be demdir,dem bu dem” sözünün sırrını dinledik…

Read More »