Derman Arardım Derdime

Derman arardım derdime
Derdim bana derman imiş
Bürhan sorardım aslıma
Aslım bana bürhan imiş

Sağu solum gözler idim
Dost yüzünü görsem deyü
Ben taşrada arar idim
Ol can içinde can imiş

Öyle sanırdım ayriyem
Dost gayridir ben gayriyem
Benden görüp işiteni
Bildim ki ol canan imiş

Savm ü salat ü hac ile
Sanma biter zahid işin
İnsan-ı kamil olmaya
Lazım olan irfan imiş

Kanden gelir yolun senin
Ya kande varır menzilin
Nerden gelip gittiğini
Anlamayan hayvan imiş

Mürşid gerçektir bildire
Hakk’ı sana hakkalyakîn
Mürşidi olmayanların
Bildikleri güman imiş.

İşit Niyazi’nin sözün
Bir nesne örtmez hak yüzün
Hak’tan ayan bir nesne yok
Gözsüzlere pinhan imiş.

NİYAZİ MISRÎ
1618 – 1693 Limni