GİDER HAKK’A RUFÂİLER

Rufâi’nin misli yoktur
Her dem kerâmeti çoktur
Dâima sözleri Hakk’tır
Gider Hakk’a Rufâiler

Pîrimiz Ravza’ya vardı
El bağlayu divan durdu
Resulallâh yedin verdi
Gider Hakk’a Rufâiler…

Ateşte kızar gülleri
Yanmaz anların dilleri
Seyyid Ahmed’dir pîrleri
Gider Hakk’a Rufâiler…

TÜRÂBÎ