Günahımızı Biz Biliyoruz

Günahımızı biz biliyoruz
Affetmen içün yalvarıyoruz
Bizi affeyle aman Allah’ım
Affetmen içün yalvarıyoruz

Yüzümüzün karasına bakma
Atıp da bizi narına yakma
Meydan-ı Arasat’ta bırakma
Affetmen için yalvarıyoruz