Halkayı Zikre Girmek

Halkayı zikre girmek
Tazelendirir canı
Darbı tevhid eylemek
Nurlandırır insanı.

Safi olan emekler
Razı eder Mevlâ’yı
O deryanın damlası
Sallar arşı âlâyı.

Rahmet ırmağı Hakk’ın
Nedamet gözyaşları
Bu yol Hakk’a pek yakın
Götürür dervişleri.

Bol eser feyzin yeli
Huzur bulur bu canlar
Çağlar muhabbet seli
Gönüllere nur damlar.

Benzi sarı olmalı
Mevlâyı sevenlerin
Gönlü yara olmalı
Bu yola girenlerin.

Nefsinle eyle savaş
Dervişlere atma taş
Kervana tezce ulaş
İman edip ver can, baş.

Âbu hayat içirir
Sultanın keşkülünden
Varlığından geçirir
Kâmil eder insanı.

Kim aşk ile zikreder
Canu dilden Allah’ı
Dilediğin hâlkeder
Görür seni vallahi.

Pîrsiz bu yol aşılmaz
Benim pîrim Rufâi
Dervişi yolda kalmaz
Hakka gider kervanı.