HAYIF BENİM BUNCA GEÇEN ÖMRÜME

Hayıf benim bunca geçen ömrüme
Dervîşlik ne güzel sultânlık imiş
Hû dedikçe safâ verir cânıma
Dervîşlik ne güzel sultânlık imiş

E’Bûbekir hırkasın abâ biçdiler
Aşk şerâbın kana kana içdiler
Ömer Osman Ali böyle göçdüler
Dervîşlik ne güzel sultânlık imiş

Dervîşin birisi Bayezid Bestâm
Dervîşlikde buldu derdine dermân
Tahtını terk etdi İbrâhîm Edhem
Dervîşlik ne güzel sultânlık imiş

Dervîşin ayağındadır nalini
Gider cennete salını salını
Allah bilir dervîşlerin hâlini
Dervîşlik ne güzel sultânlık imiş

Bakmaz mısın şu dünyânın hâline
Pâdişâhlar çâre bulmaz ölüme
Dervîş Yûnus sen de şükret hâline
Dervîşlik ne güzel sultânlık imiş