HAYIF BENİM BUNCA GEÇEN ÖMRÜME

Hayıf benim bunca geçen ömrüme

Dervîşlik ne güzel sultânlık imiş

Hû dedikçe safâ verir cânıma

Dervîşlik ne güzel sultânlık imiş

E’Bûbekir hırkasın abâ biçdiler

Aşk şerâbın kana kana içdiler

Ömer Osman Ali böyle göçdüler

Dervîşlik ne güzel sultânlık imiş

Dervîşin birisi Bayezid Bestâm

Dervîşlikde buldu derdine dermân

Tahtını terk etdi İbrâhîm Edhem

Dervîşlik ne güzel sultânlık imiş

Dervîşin ayağındadır nalini

Gider cennete salını salını

Allah bilir dervîşlerin hâlini

Dervîşlik ne güzel sultânlık imiş

Bakmaz mısın şu dünyânın hâline

Pâdişâhlar çâre bulmaz ölüme

Dervîş Yûnus sen de şükret hâline

Dervîşlik ne güzel sultânlık imiş

Check Also

TÜRKİYE SARSILMAZ BİR İMANDIR

15 Temmuz 2020   Türkiye bir imandı, yeniden tazele(n)dik, Elimizde Albayrak, bütün dünyayı yendik. Milyonlar …