HİÇ BULUNMAZ AKRANI

Hiç bulunmaz akranı
Mahzı lütfi Yezdâni
Gavsul Azam Geylani
Sultan Abdulkadir’in

Kutuplar hep hadimi
Yerde gökte var namı
Pek büyüktür makamı
Sultan Abdulkadir’in

Evliya derbanıdır
Asfiya hayranıdır
Arşı kürs meydanıdır
Sultan Abdulkadir’in

Dergâhında himmet var,
Devranında hikmet var,
Kapısında rahmet var,
Sultan Abdulkadir’in

Talibi matlub olur
Matlubu mahbub olur
Dervişi meczub olur
Sultan Abdulkadir’in

Bahçesinde gül olsam
Ocağında kül olsam
Kapusunda kul olsam
Sultan Abdulkadir’in

Bağdat yolun gözlerim
Geylani’yi özlerim
Himmetidir sözlerim
Sultan Abdulkadir’in

Hüsnü terket teşvişi
Hakk’a bırak her işi
Dervişi ol dervişi
Sultan Abdulkadir’in

Hay medet ya Geylânî
Ne güzeldir erkânı
Dervişlerin sultanı
Abdulkadir Geylânî
Dervişlerin hünkârı
Seyyid Ahmed Rufâi

ŞEYH HÜSNÜ ÜSKÜDARÎ
? – 1928 Üsküdar/İstanbul