İlim İlim Bilmektir

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Bu nice okumaktır

Okumanın mânâsı
Kişi hakkı bilmektir
Çün okudun bilmezsin
Ha bir kuru emektir

Okudum bildim deme
Çok taat kıldım deme
Eğer Hakk’ı bilmezsen
Bu kuru laf demektir

Yiğirmi sekiz hece
Okursun uçtan uca
Sen elif dersin hoca
Mânâsı ne demektir

Yunus Emre der hoca
İstersen bin var hacca
Hepisinden iyice
Bir gönüle girmektir

Nota: