KAHRIN DA HOŞ LÜTFUN DA HOŞ

Cana cefa kıl, ya vefa
Kahrın da hoş, lutfun da hoş,
Ya derd gönder ya da deva,
Kahrın da hoş, lutfun da hoş.

Hoştur bana senden gelen:
Ya hilat-ü yahut kefen,
Ya taze gül, yahut diken..
Kahrın da hoş lutfun da hoş.

Gelse celalinden cefa
Yahut cemâlinden vefa,
İkisi de cana safa
Kahrın da hoş, lutfun da hoş.

Ger bağ-u ger bostan ola.
Ger bendü ger zindan ola,
Ger vasl-ü ger hicran ola,
Kahrın da hoş, lutfun da hoş.

Ey padişah-ı Lemyezel!
Zat-ı ebed, hayy-ı ezel!
Ey lutfu bol, kahrı güzel!
Kahrın da hoş, lutfun da hoş.

Gerek ağlat, gerek güldür,
Gerek dirgür, gerek öldür
Bu Âşık hem sana kuldur
Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

ÂŞIK İBRAHİM TENNURİ
? – 1482 Kayseri