Lûtfettin Ben Kuluna

Lûtfettin ben kuluna
Girdim tevhid yoluna
Feda oldum uğruna
La ilahe illallah

Kaldırdın gafletimi
Yok ettin nisbetimi
Fetheyledin kalbimi
La ilahe ilallah

Yaktın aşkın narına
Çıkardın didarına
Garkettin envarına
La ilahe illlalah

Elimden sen tutarsın
Ne istersen yaparsın
Sen fail-i muhtarsın
La ilahe illallah

AHMED diler Rabbinden
Ayırmasın zikrinden
Her an desin gönülden
La ilahe illallah

Hicaz İlahi Notası: