Pervane Döner

Halkayı tevhid kurulur
Boyunlar Hakk’a burulur
Zarplar aşkla vurulur
Dervişler pervâne döner.

Rufâiler döner elbet
Resûle eder muhabbet
Dervişlere iner rahmet
Zakirler pervâne döner.

Şemsi hüdâ kalbe doğar
Varidatı hikmet yağar
Sırrı esma ruha sığar
Semazen pervâne döner.

Feyzi Muhammed’den almış
Deryayı hikmete dalmış
Zevk ile hayrette kalmış
Hayranlar pervâne döner.

Dervişler ki okur esmâ
Merhamet eder Müsemmâ
Devran eder arşı âlâ
Felekler pervâne döner.

Her kim sever bir Allah’ı
Zikreder esmaullahı
Görünce dergâhullahı
Talibler pervâne döner.