Rufai’dir Hem Şahları

Rufai’dir hem şahları
Ne güzeldir dergâhları
Çeker virdi sabahları
Rufâî’nin dervişleri…

Rufâî’dir sultanları
Altı tarîk pîrânları
Bağlamışlar şeytanları
Rufâî’nin dervişleri…

Çabuk aşka geliyorlar
Nice hikmet görüyorlar
Hak yoluna ölüyorlar
Rufâî’nin dervişleri…

Halka zikri ateş gibi
Hay esmâsı şimşek gibi
Meclisleri uçmak gibi
Rufâî’nin dervişleri…

Şeyh Mustafa mürşîdimiz
Rufâî’dir hem pîrimiz
Gören bilir her hâlimiz
Rufâî’nin dervişleri…

Âşık Sadık neler derim
Himmet etmiş bize pîrim
Görmüşdurur bizim yerim
Rufâî’nin dervişleri…

ÂŞIK SADIK