Uyan Bu Gafletten

Uyan bu gafletten divâne gönül
Zerre kadar derdi olan uyumaz
Vazgeç tembellikten bîçâre gönül
İsm-i celâl virdi olan uyumaz

Bir kişiye Hak hidayet getirir
Uyku tutmaz gece kalkar oturur
Günâhını göz önüne getirir
Dizin döver olur pişmân uyumaz

Âşıklar uyumaz aşka gelerek
Dertliler uyumaz yaşın silerek
Başlar soyunmaya güller gülerek
Ağlar bülbül eder figân uyumaz

Hâfız olan okur Kur’ân seherde
Ârif dersi irfân okur seherde
Zâkir dersi Subhân okur seherde
Gece yatıp kâmil insan uyumaz

Bulut uyku bilmez gözü yaş döker
Çiçekler huzurda boynunu büker
Rüzgar uyanıktır dâim hû çeker
Cûşa gelir bahr-i ummân uyumaz

Hayvanât uyumaz tesbih edermiş
Mevcûdat uyumaz tevhît edermiş
Özkul uyanmıyor gaflete dalmış
İnsafa gel bütün cihân uyumaz

ÖZKUL