Yüz Bin Cefâ Kılsan Bana

Yüz bin cefâ kılsan bana
Senden yüzüm döndürmezem
Cânım dahî alır isen
Senden yüzüm döndürmezem

Seni severem cân ile
Kul olmuşam fermân ile
And içerem Kurân ile
Senden yüzüm döndürmezem

Kilîseye dersen girem
Nakûs dahî dersen çalam
‘Âşıklara yokdur kalem
Senden yüzüm döndürmezem

‘Îsâ mısın Mûsâ mısın
Yâ Yûsuf-ı Ken’ân mısın
Vallâh ki cânlar cânısın
Senden yüzüm döndürmezem

Yûnus gerçek ‘âşık isem
Hakk yoluna sâdık isem
Hizmetlere lâyık isem
Senden yüzüm döndürmezem

Kaynak: https://defter-i-ussak.blogspot.com/2018/05/senden-yuzum-dondurmezem.html