Tag Archives: milki bekadan

MİLK-İ BEKÂDAN GELMİŞEM FÂNÎ CİHÂNI NEYLEREM

Milk-i bekâdan gelmişem fânî cihânı neylerem Ben dost cemâlin görmüşem hûr ü cinânı neylerem Vahdet meyinin cür’asın ma’şûk elinden içmişem Ben dost kokusun almışam müşk-i Hutân’ı neylerem İbrâhim’em Cebrâil’e hiç ihtiyâcım kalmadı Muhammed’im dosta gidem ben tercümânı neylerem İsmâil’em Hak yoluna cânımı kurbân eylerem Çünkü bu cân kurban olur ben koç kurbânı neylerem Îsâ gibi yeri koyup gökleri seyrân eylerem …

Read More »