Seçilen İlahiler

Bilmem Nideyim

Bilmem nideyim Aşkın elinden Kande gideyim Aşkın elinden Sallallahu Ala Muhammed Sallallahu Aleyke Ahmed Meskenim dağlar Gözyaşım çağlar Durmaz kan ağlar Aşkın elinden Sallallahu Ala Muhammed Sallallahu Aleyke Ahmed Varım vereyim Kadre ereyim Üryan olayım Aşkın elinden Sallallahu Ala Muhammed Sallallahu Aleyke Ahmed Yunus’un sözü Kül olmuş özü Kağ ağlar …

Read More »

Nefsin Varlığın Yıkan

Nefsin varlığın yıkan Allah Allah Allah’tır Gönül kirini yuyan Allah Allah Allah’tır Diz çöktüm şeyh önüne Girdim gönül evine Doladığı dilime Allah Allah Allah’tır Muhiplerin sevdası Dervişlerin cefası Ariflerin irfanı Allah Allah Allah’tır Canım içinde canân Gönlüm içinde iman Ruhuma neşe salan Allah Allah Allah’tır Sultanların sultanı Cümle cihanın canı …

Read More »

Lûtfettin Ben Kuluna

Lûtfettin ben kuluna Girdim tevhid yoluna Feda oldum uğruna La ilahe illallah Kaldırdın gafletimi Yok ettin nisbetimi Fetheyledin kalbimi La ilahe ilallah Yaktın aşkın narına Çıkardın didarına Garkettin envarına La ilahe illlalah Elimden sen tutarsın Ne istersen yaparsın Sen fail-i muhtarsın La ilahe illallah AHMED diler Rabbinden Ayırmasın zikrinden Her …

Read More »

Bilenler Vech-i Canânı

Bilenler vech-i cânânı bu cism ü cânı neylerler, Görünse şemsin envârı meh-i tâbânı neylerler. Bügünkü cennet-i irfâna dâhil olsalar uşşâk, Yarınki va’d olan hûri veya gılmanı neylerler. Hicaz İlahi Notası: AHToplulugu · Hadi Duran – Bilenler Vechi Cananı

Read More »

Âmennâ Söyledik İkrâr Eyledik

Âmennâ söyledik ikrâr eyledik Erenler bezminde “lâ şek”cesine Bâğ-ı ma’rifetde yetiştik bittik Bûy aldık bir gülden çiçekcesine Gel gönül ârif ol haddini bil sen Semî’dir Basîr’dir etme şek gümân “El hakku ezhârun mine’ş şems” iken Sofu inâd eder eşşekcesine Söylesem kelâmım gelmez takrîre Nutk-i derûnumuz sığmaz tefsîre Îmân ettik ikrâr …

Read More »

Derdim Çoktur Hangisine Yanayım

Derdim çoktur hangisine yanayım hu Ah yine tazelendi yürek yaresi hu Ben bu derde kande derman bulayım hu Meğer dost elinden ola çaresi hu Dildar ile muhabbete doyulmaz hu Muhabbetten kaçan insan sayılmaz hu Münkir üflemekle çerağ söyünmez hu Tutuşunca yanar aşkın çırası hu Pir Sultan Abdalım yüksek uçarsın hu …

Read More »

Gül Yüzünü Rüyâmızda

Gül yüzünü rüyâmızda Görelim yâ Resûlallâh Gül bahçene dünyâmızda Girelim yâ Resûlallâh Aşkınla yaşarır gözler Firakınla yanar özler Mübârek Râvza’na yüzler Sürelim yâ Resûlallâh Sensin gönüller sultânı Getirdin yüce Kur’ân-ı Uğruna tendeki cânı Verelim yâ Resûlallâh Kaynak: https://www.dilbeyti.com/besteler/211 https://www.youtube.com/watch?v=g_btK9qDK-8 buy levitra cheap

Read More »

Ey Allahım Beni Senden Ayırma

Ey Allahım beni senden ayırma Beni senin dîdârından ayırma Sararuben solup döndüm hazâna İlâhî hazânımı daldan ayırma Seni sevmek benim dînim îmânım İlâhî dîni îmândan ayırma Şeyhim güldür ben anın yaprağıyam İlâhî yaprağım gülden ayırma Ben ol dost bahçesinin bülbülüyem İlâhî bülbülüm gülden ayırma Balığın cânını suda dediler İlâhi balığım …

Read More »

Sevdim Seni Ma’bûduma Cânân Diye Sevdim

Sevdim seni ma’bûduma cânân diye sevdim Bir ben değil âlem sana kurbân diye sevdim Mahşerde nebîler bile senden meded ister Gül yüzlü melekler sana hayrân diye sevdim Evlâd-ı ıyâlden geçerek ravzana geldim Ahlâkını medh etmede Kur’ân diye sevdim Kurbanın olan şah-ı rusul Buy Nolvadex UK , kovma kapından Didarına müştak …

Read More »

İsm-i Sübhân Virdin Mi Var

İsm-i Sübhân virdin mi var Bahçelerde yurdun mu var Bencileyin derdin mi var Garîb garîb ötme bülbül Ötme bülbül ötme bülbül Derdime derd katma bülbül Benim derdim bana yeter Bir derd de sen katma bülbül Bilirim âşıksın güle Gülün hâlinden kim bile Bahçedeki gonca güle Dolaşıp söz atma bülbül Bilirim …

Read More »