Seçilen İlahiler

Gül Yüzünü Rüyâmızda

Gül yüzünü rüyâmızda Görelim yâ Resûlallâh Gül bahçene dünyâmızda Girelim yâ Resûlallâh Aşkınla yaşarır gözler Firakınla yanar özler Mübârek Râvza’na yüzler Sürelim yâ Resûlallâh Sensin gönüller sultânı Getirdin yüce Kur’ân-ı Uğruna tendeki cânı Verelim yâ Resûlallâh Kaynak: https://www.dilbeyti.com/besteler/211 https://www.youtube.com/watch?v=g_btK9qDK-8 buy levitra cheap

Read More »

Ey Allahım Beni Senden Ayırma

Ey Allahım beni senden ayırma Beni senin dîdârından ayırma Sararuben solup döndüm hazâna İlâhî hazânımı daldan ayırma Seni sevmek benim dînim îmânım İlâhî dîni îmândan ayırma Şeyhim güldür ben anın yaprağıyam İlâhî yaprağım gülden ayırma Ben ol dost bahçesinin bülbülüyem İlâhî bülbülüm gülden ayırma Balığın cânını suda dediler İlâhi balığım …

Read More »

Sevdim Seni Ma’bûduma Cânân Diye Sevdim

Sevdim seni ma’bûduma cânân diye sevdim Bir ben değil âlem sana kurbân diye sevdim Mahşerde nebîler bile senden meded ister Gül yüzlü melekler sana hayrân diye sevdim Evlâd-ı ıyâlden geçerek ravzana geldim Ahlâkını medh etmede Kur’ân diye sevdim Kurbanın olan şah-ı rusul Buy Nolvadex UK , kovma kapından Didarına müştak …

Read More »

İsm-i Sübhân Virdin Mi Var

İsm-i Sübhân virdin mi var Bahçelerde yurdun mu var Bencileyin derdin mi var Garîb garîb ötme bülbül Ötme bülbül ötme bülbül Derdime derd katma bülbül Benim derdim bana yeter Bir derd de sen katma bülbül Bilirim âşıksın güle Gülün hâlinden kim bile Bahçedeki gonca güle Dolaşıp söz atma bülbül Bilirim …

Read More »

Gani Mevlam Nasip Etse

Gani Mevlâm nasip etse Varsam ağlayı ağlayı Medine de Muhammed’i Görsem ağlayı ağlayı Delil yapışsa elime Lebbeyk öğretse dilime İhram bezini belime Sarsam ağlayı ağlayı Sana altın oluk sana Gören hayran olur sana Kara donlu Kâbe sana Varsam ağlayı ağlayı Çevre yanı kesme kaya El kaldırıp âmin diye Arafat’daki vakfeye …

Read More »

Abdülkâdiri’l-Geylânî – Uşşak Şuğul

Abdülkâdiri’l-Geylânî zü’t-tasrîfi fi’l-ekvâni Yâ mevlâye ferdâ anhü rıdvânen ‘alâ rıdvâni Yâ Rabbi bi Muhyeddîni vec’al lî mecde’t-temkîni Atfen lî Behâeddîni ve’l-abdi za’îfi’l-hâli El-kutbü’l veliyyü’l-eşheb ve’l gavsü’t-türra’l-müzehheb Fedhul lî hâmahû veşreb min hamri’s-safâ ve’l-âlî buy kamagra 100mg

Read More »

Ya Hannan Ya Mennan

Ya Hannan Ya Mennan Ya Zel-cudi vel ihsan Sebbit kulubel alel iman Nercu afveke vel ğufran La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah Merhaba merhaba Şehri Ramazan merhaba Merhaba merhaba Şehri Ramazan merhaba (Elveda elveda Şehri Ramazan elveda) Evvel Hu ahir Hu Zahir Hu Batin Hu Ya Hu Ya Hu Ya Meliku …

Read More »

Kabe’nin Yolları Bölük Bölüktür

Kabe’nin yolları bölük bölüktür Benim yüreciğim delik deliktir Dünya dedikleri bir gölgeliktir Cânım Kâbe’m varsam sana Yüzüm gözüm sürsem sana Eşim, dostum yüklesinler yükümü Komşularım helal etsin hakkını Görmez oldum ırağ ile yakını Cânım Kâbe’m varsam sana Yüzüm gözüm sürsem sana Ak mermerden döşetmişler yolunu Gümüş kuşak kuşatmışlar belini Altından …

Read More »

Ey güzellerden güzel rûhum Resul-i Kibriyâ

Ey güzellerden güzel rûhum Resul-i Kibriyâ Hasta gönlüme nazar kıl kalbime sensin devâ Derdime dermân olan ancak cemâlin nûrudur İsmini anmakla dâim her gönül bulur safâ Cümle âlem halkı muhtâcdır senin ihsânına Sever-i âlem efendim menba’-i cûd ü sehâ Hânedan-ı ehl-i beyte âşık-ı sâdık olan Sıdk ile bende olur eyler …

Read More »