Seçilen İlahiler

Allah Bize Lutfetti Şükür Elhamdülillah

Allah bize lutfetti şükür elhamdülillah Ni’metine gark etti şükür elhamdülillah Hak lâ ilâhe illallah Hû lâ ilâhe illallah Yiyelim ni’metini analım Hazret’ini Umarız(1) rahmetini şükür elhamdülillah Hak lâ ilâhe illallah Hû lâ ilâhe illallah Yok iken vâr eyledi arz-ı dîdâr eyledi Resûle yâr eyledi şükür elhamdülillah Hak lâ ilâhe illallah Hû lâ ilâhe illallah Gönderdi doğru yola kullar kulluk eyleye …

Read More »

HAYIF BENİM BUNCA GEÇEN ÖMRÜME

Hayıf benim bunca geçen ömrüme Dervîşlik ne güzel sultânlık imiş Hû dedikçe safâ verir cânıma Dervîşlik ne güzel sultânlık imiş E’Bûbekir hırkasın abâ biçdiler Aşk şerâbın kana kana içdiler Ömer Osman Ali böyle göçdüler Dervîşlik ne güzel sultânlık imiş Dervîşin birisi Bayezid Bestâm Dervîşlikde buldu derdine dermân Tahtını terk etdi İbrâhîm Edhem Dervîşlik ne güzel sultânlık imiş Dervîşin ayağındadır nalini …

Read More »

DÜŞTÜM AŞKIN SELİNE

Düştüm aşkın seline Vardım Bağdat iline Meftûn oldum gülüne Sultân Abdülkâdir’in Belî dedim sözüne Bel bağladım özüne Âşık oldum yüzüne Sultân Abdülkâdir’in Kıyâmında Hû dedim Aşk lokmasından yedim Ezkârını belledim Sultân Abdülkâdir’in.. Gülünü tâc eyledim Derde ilâc eyledim Sırrın ihrâc eyledim Sultân Abdülkâdir’in Ehlullah durur saf saf Rüku’a varır etrâf Ederler beytin tavâf Sultân Abdülkâdir’in Bülbül-i bağ-ı Resûl Eyledi Hakk’a …

Read More »

Münâcât – Rahmeyle bu dil-haste-i nâ-çâre ilâhî

MÜNÂCÂT Rahmeyle bu dil-haste-i nâ-çâre ilâhî Zahm-ı dilime senden olur çâre ilâhî Bir mücrim ü âsî kulunum rûy-i siyahım Afvınla nazar kıl bu günâhkâre ilâhî Bakma yüzünün kâresine rûz-i cezâda Bağışla beni Ahmed-i Muhtâr’e ilâhî Ol günde bırakma kerem et hâib ü hâsir Isyânım ile eyleme âvâre ilâhî Nefsim hevesiyle beni sen derbeder etme Aşkından eser ver bu dil-i zâre …

Read More »

Nur-i Cemali Hakk’ın Visali

Nur-i cemali Hakk’ın visali Eyler tecelli Dil olsa hâli Talib-i Haksan Rehber dilersen Hasan’la Hüseyn Muhammed Ali Gönül sıdkı Yak Nur-i Aşkı Zikreyle Hakkı Rûz-i Hayali Kıl şeyhe hizmet Ver kalbe saffet Bulursun elbet Bedr-i Kemâli Canan gerekse Vuslat dilersen Çal tatlı nefse Seyf-i Celâli

Read More »

Hakk Bir Gönül Verdi Bana

Hakk bir gönül verdi bana Ha demeden hayrân olur Bir dem gelir şâdân olur Bir dem gelir giryân olur Bir dem sanasın kış gibi Şol zemheri olmuş gibi Bir dem beşâretden doğar Hoş bağ ile bostân olur Bir dem gelir söyleyemez Bir sözü şerh eyleyemez Bir dem dilinden dür döker Dertlilere dermân olur Bir dem çıkar arş üzere Bir dem …

Read More »

A Sultanım Sen Var İken

Allah Allah Huve Rabbüna Rahmani İrham bi fazli şeyhina Rufai/Geylani Ya Hayy Ya Hayy Ya Hayy Ya Hayy A sultanım sen var iken Ya ben kime yalvarayım ya Hu İsmin Gani Settar iken Ya ben kime yalvarayım ya Hu Yunus-u bihuş eyleyen Ya ben kime yalvarayım ya Hu

Read More »

Yüzün Nuru Hüdadır Ya Muhammed

Yüzün nuru hüdadır yâ Muhammed, Sana canlar fedadıryâ Muhammed. Ebubekir’i görenler olur aşık, Ömer zahir hüdadır yâ Muhammed. Bu resm ile okur Kur-ân’ı Osman, İlim kân-ı hayâdır yâ Muhammed Kudret katar eden küffâra gazâ Aliyye’l Mürtezâ’dır yâ Muhammed Nesîmî ümmetin eyle şefâat Kapında bir Gedâ’dır yâ Muhammed

Read More »

Bu Aklu Fikrile

Bu aklu fikr ile Mevla bulunmaz Bu ne yaredir ki merhem bulunmaz Ya Allah Ya Allah Allah Allah Allah Ya Allah Hu Allah Allah Allah Allah Kamunun derdine derman bulunur Şu benim derdime derman bulunmaz Aşkın pazarında canlar satarlar Satarım canımı alan bulunmaz Yunus öldü deyu sala verirler Ölen insan imiş aşıklar ölmez

Read More »

Affet İsyanım Benim

Affet isyânım benim Hâlim yamân Allahım Ref’ et nisyânım benim Meded amân Allahım Defterim dolu siyâh Amelim tekmil günâh Sensin kuluna penâh Meded amân Allahım Affına güvenirim Kapında dilenirim Kovsan yine gelirim Meded amân Allahım Ben bir yüzü karayım Sana nasıl varayım Ya kime yalvarayım Meded amân Allahım Ümmet et Habîb’ine Gönüller tabîbine Rahmeyle garîbine Meded amân Allahım Aşkî’yi âzâd …

Read More »