Seçilen İlahiler

Yüz Bin Cefâ Kılsan Bana

Yüz bin cefâ kılsan bana Senden yüzüm döndürmezem Cânım dahî alır isen Senden yüzüm döndürmezem Seni severem cân ile Kul olmuşam fermân ile And içerem Kurân ile Senden yüzüm döndürmezem Kilîseye dersen girem Nakûs dahî dersen çalam ‘Âşıklara yokdur kalem Senden yüzüm döndürmezem ‘Îsâ mısın Mûsâ mısın Yâ Yûsuf-ı Ken’ân …

Devamını oku

Biz Bu Dünyadan Gider Olduk

Biz dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun Ecel büke belimizi söyletmeye dilimizi Hasta iken halimizi soranlara selam olsun Tenim ortaya açıla yakasız gömlek biçile Bizi bir arı veçhile yuyanlara selam olsun Azrail alır canımız kurur damarda kanımız Yayıcağız kefenimiz saranlara selam olsun Sözdür …

Devamını oku

Bize Dervişler Geldi

İşidin ey yarenler eve dervişler geldi Can şükrane verelim eve dervişler geldi Can dervişler hu dediler bize safa verdiler Dervişler hu dediler bize safa verdiler Pirim balın ilinden şeker damlar dilinden Şeyh bahçesi yolundan eve dervişler geldi Dost bahçesi yolundan eve dervişler geldi Hu dervişler hu dediler bize safa verdiler …

Devamını oku

İlim İlim Bilmektir

İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsin Bu nice okumaktır Okumanın mânâsı Kişi hakkı bilmektir Çün okudun bilmezsin Ha bir kuru emektir Okudum bildim deme Çok taat kıldım deme Eğer Hakk’ı bilmezsen Bu kuru laf demektir Yiğirmi sekiz hece Okursun uçtan uca Sen elif dersin hoca Mânâsı ne …

Devamını oku

Cihan İçre Şah Eder

Cihan içre şah eder, Kalpler üzre mah eder, Vasıl-ı Allah eder, Lâ ilâhe illallah. Kalbinden siler pası, Hak yola sürer nâsı, Nermeder kalbi kası, Lâ ilâhe illallah. Nefy ile isbat olur; Kâdı-i hâcât olur, Bâisi necât olur Lâ ilâhe illallah. Zikreyle her nefeste, Çağır Allah’ı seste, Can bülbülü kafeste; Lâ …

Devamını oku

Gelin Ey Aşıklar

Gelin ey âşıklar gelin Bu menzil uzağa benzer Nazar kıldım şu dünyâya Kurulmuş tuzağa benzer Bir pîrin eteğin tuttum Ana belî deyüp gittim Nice yüz bin günâh ettim Her biri bir dağa benzer Pîrim diyemedim ere Varamadım doğru yola Günâhım çok yüzüm kâre Eller yüzü ağa benzer Günâhım çok başım …

Devamını oku

Server-i Ser Bülendimiz

Server-i ser bülendimiz Hazret-i pir Efendimiz Sahid-i seh-levendimiz Hazret-i pir Efendimiz Cezbe-i Mustafa ile Saldi cihana velvele Gökde eder mukabele Hazret-i pir Efendimiz Künye-i feyzi bül-fütuh Sagar-ı aşkı pür-sabuh Verdi cihana zevk ü rûh Hazret-i pir Efendimiz Aşıkıdır bütün ciba Tabii oldu evliya Ehl-i süluke pişüva Hazret-i pir Efendimiz Arif-i …

Devamını oku

Şol Cennetin Irmakları

Şol cennetin ırmakları Akar Allah deyü deyü Çıkmış İslam bülbülleri Öter Allah deyü deyü Salınır tuba dalları Kur’an okur hem dilleri Cennet bağının gülleri Kokar Allah deyü deyü Kimi yiyip kimi içer Hep melekler rahmet saçar İdris nebi hülle biçer Diker Allah deyü deyü Altındandır direkleri Gümüştendir yaprakları Uzandıkça budakları …

Devamını oku

Ey Felek Bî Derd Olan İnsanı Al Da Taşa Çal

Ey felek bî-derd olan insânı al da taşa çal İstemem dünyâ seni hûbânın al da taşa çal Yâr ile külhân kenârı ravza-i rıdvanı bana Bâğ u bûstânın sana sahrânı al da taşa ça Her cihetten arz-ı didar ediyor canan bana Bivefa dilberlerin cümlesin al da taşa çal Aşk meyini içti …

Devamını oku

Hep Fesad İşlerime Estağfirullah Tevbe

Hep fesad işlerime Estağfirullah tevbe Yaman teşvişlerime Estağfirullah tevbe Gözümün baktığına Gönlümün aktığına Kulağım çaktığına Estağfirullah tevbe Dilimin gıybetine Nefsimin lezzetine Hep azam lezzetine Estağfirullah tevbe Bildim suçumu bildim Döndüm Çalab’ım tuttum Geldim kapına geldim Estağfirullah tevbe Benden suçumu sorma Ayıbım yüzüme urma Mahrûm beni döndürme Estağfirullah tevbe Settaru’l-uyûb sensin …

Devamını oku