Mekteb-i İrfan

Kederle Çırpınmaktansa, Sevgili Yolunda Ol!

Cumartesi ev sahibimle karşılaştım. Geldiğimi görür görmez sordu: “Lavabolarınız akıyor mu?” Bu basit soru beni sarsıcı bir uyanıklığa itti. Yeni tıkanışlar geliyor olmasındı. Yoksa bir kez daha o sabır ipine mi sarılacaktım? Burada beklerken yapmam gereken bir sürü işin biriktiğini hissediyor ve havada apayrı bir şeyin kokusunu seziyordum. Ev sahibimle …

Devamını oku

Ne Etsen de, Çaresiz, O’na Varacaksın!

Yolculuktan vazgeçmek ya da yola devam etmek bütün mesele buydu. Bu yolda vazgeçenler de devam edenler de olmuştu. Benim cevabım ise, iki hafta kadar önce merdivenin başında beklerken kalbimde duyduğum cevabın aynısıydı. Şeyh soruyu giderek derinleştirip karmaşıklaştırdı. Bu arada kimileri tereddüde düştüler. Derken, sohbetin tam ortasına buz kesmiş bir soru …

Devamını oku

Tasavvuf Vaktidir [Ramazan Bayramı]

(Dünyanın fânî nîmetleri elinden alınacak) âhiret yolcusuna, Rabbinin adını zikret ve her şeyden kendini çekerek yalnız O’na yönel! [Müzzemmil, 8] Harâb oldu gönül yâ Rab, evindir ânı tamir et… Tüketti sanma hezâran, hikâyet-i aşkı O kıssadan dahi söylenmedik neler kaldı hezâran: bülbüller Madem “Cân yine bülbül oldu” mihmânı olduğumuz dem …

Devamını oku

Takva Bâbı – Kuşeyrî Risalesi

Yüce Allah: “Şüphe yok ki, Allah katında sevabı en çok ve derecesi en yüksek olanınız, en fazla çekineninizdir” buyurmuştur. Ebû Sa’îd el -Hudrî demiş ki: “ bir adam Peygamber’e (s.a.s) geldi ve: “Ey Allah’ın elçisi! Bana nasihatte bulun” dedi. Peygamber de: “Daima takva ile ol: çünkü takva her iyiliği kendinde …

Devamını oku

Âriflerin İlâhî Huzurdaki Edepleri

Bütün edepler Resûlullah Efendimiz’den (s.a.v) alınıp öğrenilir. Çünkü O, zahirî ve batınî bütün edeplerin kaynağıdır. Allahu Teâlâ, O’nun Mi’rac’da ilâhî huzurdaki güzel edebini şu âyetiyle haber vermektedir: “(Huzurumuzda) onun gözü (başka şeylere) kaymadı, haddi de aşmadı.” (en-Necm 53/17) Bu, sadece Resûlullah Efendimize (s.a.v) nasip edilmiş çok ince bir edeptir. Bu …

Devamını oku

Ramazanda İhya Olmak

Ramazanla birlikte içine bereket, feyiz, kültür, gelenek… kelimelerinin bolca serpiştirildiği yazılar da artıyor haliyle. Bu da Ramazanın bereketindendir diyerek biz de bu kervana katılalım katılmasına da, dikkat etmemiz gereken hususlar da var. Özellikle son yıllarda “Ramazan etkinlikleri” adı altında hızla artan faaliyetlerde olsun, yazılı ve görsel medyanın takdim tarzında olsun …

Devamını oku

Dervişin Vakitle İmtihanı

“Arifler, tasavvuf zamanın ilmini bilmektir” derler buyuran Prof. Dr. Mahmud Erol KILIÇ hocamızdan sufi fikriyatındaki çok katmanlı zaman algısını; İbnü’l Vakt (Zamanın evladı) ve Ebu’l vakt (Zamanın babası/sahibi) mertebelerinin açılımını, “dem be demdir,dem bu dem” sözünün sırrını dinledik…

Devamını oku