Rast İlahiler

Akil Olan Fikreder

Akil olan fikreder her haliyle şükreder Cümle mahluk zikreder Lailahe illallah Helal lokma yiyelim Hakk’a boyun eğelim Allah Allah diyelim Lailahe illallah Allah deyip seninle Rabbim her an seninle Zikret daim dilinle Lailahe illallah Yaşlar aksın gözünden nur parlasın yüzünden Gayrı çıksın özünden Lailahe illallah Kevserinden içelim hep sıratı geçelim …

Read More »

Es-subhu bedâ min tal’atihî

Es-subhu bedâ min tal’atihî Ve’l-leylü decâ min vefratihî Sabah, nûrunu O’nun çehresinden almışdır, gece de karanlığını O’nun siyah saçlarından almışdır. Fâka’r-rusulâ fadlen ve ‘ulâ Ehde’s-sübülâ li delâletihî O, fazîlet ve ulviyyet bakımından bütün resûllerden üstündür. Hidâyet yolunda en mükemmel rehber de O’dur. Kenzü’l keremi mevle’n-ni’ami Hâdi’l-ümemi li şerî’atihî O, cömertliğin …

Read More »